Opleidingen binnen geesteswetenschappen scoren slecht

library

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft 212 opleidingen binnen de Geesteswetenschappen onderzocht en hiervan werd een groot gedeelte onvoldoende bevonden. Meerdere bachelor- en masteropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam scoorden onvoldoende. De huidige staat van de opleiding is dermate teleurstellend dat de universiteiten twee jaar de tijd krijgen om orde op zaken te stellen. De consequenties voor de studenten zijn op dit punt nog onduidelijk, wat wel duidelijk geworden is, is dat het niveau van het wetenschappelijk onderwijs op de universiteit aanzienlijk lager is dan gedacht wordt. Aan de hand van het onderzoek kan zelfs gesteld worden dat de Nederlandse Geesteswetenschappen achterlopen op de andere Europese trends. En dat is geen goed teken.

Geesteswetenschappen het nieuwe zorgenkindje?

Binnen de geesteswetenschappen is het geschiedenis dat voornamelijk geschiedenisslecht scoort. De universiteiten hebben de overgangen niet voor elkaar, de scripties zijn ondermaats en het niveau van de aangeboden opleiding is lager dan de ondergrens aangeeft. Dit betekent dat er grondig hervormd moet worden, zeker wanneer er 26 van de 212 afgekeurd zijn. Sterk nog, slechts 10% van het aantal opleidingen kreeg het keurmerk ‘goed’, waar de overige set een voldoende kon krijgen.

Er wordt al tijdenlang gezegd dat het onderwijs in Nederland toe is aan een hervorming, een grondige herziening vanuit de basis. Meer lesuren, meer college-uren of een hogere eis aan scripties, het is onduidelijk waar de toekomst zal komen te liggen. Zeer waarschijnlijk gaan deze rapporten nog meer gevolgen krijgen, ik neem aan dat vanuit deze rapporten ook de aansluiting vanuit de middelbare scholen herzien gaat worden, omdat veel van de opleidingen het idee hebben dat zij eisen moeten stellen aan de studenten waaraan zij niet kunnen voldoen omdat de basiskennis van de onderwerpen simpelweg veel te karig is. Zeker bij de opleidingen geschiedenis, informatiewetenschappen en mediastudies gaat deze vlieger op en juist dit zijn de opleidingen die slecht hebben gescoord bij het onderzoek. Hoewel het over twee jaar pas herzien kan worden, neem ik aan dat er evaluaties zullen worden gehouden in de tussentijd. Ik kijk er naar uit.

Voor het rapport van de NVAO, klik hier.

3 Comments

  1. Lientje van Steegen /

    Helaas heb ik dit aan den lijve ondervonden. Zelf geesteswetenschappen gevolgd aan de Universiteit van Groningen en ik heb het altijd ronduit slecht gevonden. Meerdere malen mij beklag hierover gedaan, maar er gebeurde niets mee. Blij dat dit onderzoek nu gedaan is. Blijkt toch dat ik het bij het juiste eind had.

  2. Karin Versteeg /

    Volkomen mee eens dat het Nederlandse onderwijs hoognodig hervormd moet worden. Zoals het nu gaat, kan het echt niet langer. De kwaliteit gaat hard achteruit en dat moeten we toch zien te voorkomen lijkt me. Helaas kan ik hier niets aan doen. Het is aan de regering om tijdig in te grijpen.

  3. Joop D. /

    Geesteswetenschappen wordt hier wel uitgelicht, maar ik weet zeker dat er in Nederland veel meer opleidingen ondermaats zijn. Kijk maar eens wat ze tegenwoordig allemaal leren op een hogeschool of universiteit. Het is er de afgelopen jaren niet lastiger op geworden, laten we het daar maar op houden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *